Wet WWFT

wet WWFT

De wet WWFT is de wet ter voorkoming van witwassen. Deze wet is in het leven geroepen om een eerlijke handel te kunnen garanderen en criminaliteit uit te sluiten. Naar aanleiding waarvan eisen worden gesteld aan uw bedrijf of organisatie. Op de naleving daarvan wordt streng toegezien door de overheid. Dit vraagt het één en ander van uw bedrijfsvoering. Wat dit precies voor uw bedrijf of organisatie betekent, wordt hieronder uitgelegd. Als ook hoe u dit intensieve integratieproces van de wet WWFT op de juiste manier eenvoudig kunt vormgeven binnen uw bedrijf of organisatie.

Wat betekent de wet WWFT voor uw bedrijf of organisatie?

Met behulp van de wet WWFT moet worden voorkomen dat geld afkomstig uit criminele praktijken wordt witgewassen via bedrijven of organisaties. Of dat het wordt besteed aan het financieren van terrorisme. Het is dan ook belangrijk dat u erop toeziet dat uw bedrijf of organisatie niet in zee zal gaan met klanten met een dergelijke verkeerde intentie. Of dat uw zaak geassocieerd kan worden met criminaliteit. Waarbij u vanuit de wet WWFT de plicht heeft melding te maken van transacties die op u ongebruikelijk dan wel verdacht overkomen.

Hoe implementeert u de wet ter voorkoming van witwassen op eenvoudige wijze binnen uw bedrijf of organisatie?

Het op een juiste manier implementeren van de wet ter voorkoming van witwassen is een intensief proces gebleken. Hiervoor is automatiseringssoftware ontwikkeld, die compleet is en waarmee u op een simpele manier alle door de wet vereiste stappen kunt zetten. Zoals bijvoorbeeld het identificeren van klanten, het aanmaken van dossiers, het opslaan van gegevens, het verifiëren van een uiteindelijke belanghebbende, het onbeperkt monitoren en het vijf jaar bewaren van een eenmalige transactie. Met behulp hiervan loopt u met uw bedrijfsvoering geen risico om met de verkeerde mensen te maken te krijgen. En betrokken te raken bij illegale handelingen en daardoor schade op te kunnen lopen met uw bedrijf of organisatie. Zodat u met een gerust hart zaken kunt blijven doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *