WWFT

Wet WWFT

De wet WWFT is de wet ter voorkoming van witwassen. Deze wet is in het leven geroepen om een eerlijke handel te kunnen garanderen en criminaliteit uit te sluiten. Naar aanleiding waarvan eisen worden gesteld aan uw bedrijf of organisatie. Op de naleving daarvan wordt streng toegezien door de overheid. Dit vraagt het één en ander van …